Mensen maken het verschil

Mensen maken het verschil

Hebben bedrijven en organisaties nog wel mensen nodig, nu de computers en robots alle productie en distributie processen van ons overnemen? Zou een bedrijf met alle moderne technische hulpmiddelen zonder mensen kunnen functioneren? Maar zou een economie ook zonder mensen kunnen bestaan?

Aan de vraagzijde zijn het toch de mensen die bereid zijn te betalen voor alles waarmee ze hun wensen en behoeften in vervulling kunnen laten gaan. Hiermee worden de geldstromen in beweging, en de economie draaiende gehouden.

En als aan de aanbodzijde van de markt de producten steeds meer op elkaar gaan lijken en de prijzen steeds dichter bij elkaar komen, dan is de mens nog het enige waarmee we ons kunnen onderscheiden. Zijn we echter als mens nog in staat om toegevoegde waarde te creëren waar de consument en opdrachtgevers nog voor willen betalen? Zou het niet geweldig zijn als we de geldstromen van de economie wat meer in beweging zouden kunnen krijgen? Het is toch in ieders belang als er meer verdiend wordt, met als gevolg dat er meer geconsumeerd en geïnvesteerd wordt, waardoor zelfs de inkomsten van de overheid zouden toenemen?

De sleutel in dit proces en het verschil tussen een succesvolle onderneming en een minder succesvolle onderneming is en blijft de mens.

Veel mensen willen tegenwoordig geen leidinggevenden  meer, maar op basis van gelijkwaardigheid in teams samenwerken. Gelijkwaardigheid bestaat echter alleen maar in theorie. In de praktijk ontstaat er een natuurlijke rangorde op basis van kennis, ervaring, leeftijd en gedrag. Als dit in goede harmonie verloopt, ontstaan er synergieën als gevolg van een gezonde dynamiek waar men zich aan elkaar kan optrekken. Gaat dit echter op basis van afgunst, agressie en brutaliteit, dan ontstaat er ruzie en gaan mensen elkaar tegenwerken.

Voor het goed functioneren van de mens in een team is er daarom een goede rolverdeling nodig en een natuurlijke leider. Dit vraagt om een duidelijke structuur met een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden. We spreken dan van een heterarchie (deeltijdhiërarchie). Naast vakinhoudelijke kennis en kunde wordt er in dat geval steeds meer een beroep gedaan op de sociale vaardigheden die in de reguliere opleidingen meestal niet voldoende aan bod komen.Daarom is het trainen van mensen in sociale, commerciële en leiderschapsvaardigheden niet alleen een goede investering, maar ook een blijk van waardering en beloning.

De Matured Motivation Methods© inspireren en motiveren mensen om het beste uit zichzelf en anderen te halen om daarmee toegevoegde waarde en winnende teams te creëren.

Als ook in uw organisatie de mensen nog het verschil maken en u geïnteresseerd bent in het creëren van toegevoegde waarde, dan informeren wij u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie. www.eminencetrainingen.com