Inspirerend leiderschap: Met gewone mensen buitengewone resultaten realiseren.

Inspirerend Leiderschap anno nu

Leidinggeven is met een team gewone mensen buitengewone resultaten realiseren. Om mensen te inspireren het beste uit zichzelf te halen, heb je inspirerende leiders nodig.

Inspirerend Leiderschap Eminence Trainingen.png

Hoe word je een inspirerend leider?

Wat voor inspirerend leiderschap nodig is, zijn structuur, motivatie en inspiratie. Structureren is rationeel managen. Motiveren is mensen emotionele motieven geven. Inspireren is mensen impulsen geven om vrijwillig het beste uit zichzelf te halen.

  • Structureren doe je door processen vorm te geven en beheersbaar te maken. Het beste door middel van modellen welke hanteerbaar en reproduceerbaar zijn.
  • Motiveren is mensen een motief geven, een doel waarvoor ze zich met overgave willen inzetten.
  • Inspireren is een stijl van leidinggeven die anderen prikkelt en inspireert om het zelf te willen doen. Met andere woorden: gedrag dat respect afdwingt en als norm wordt gesteld.

Het is een innerlijke en instinctieve behoefte van mensen om zich aan iemand te willen bewijzen waar men respect voor heeft. Als je in staat bent om mensen op die manier te inspireren, dan ben je een inspirerende leider en een rolmodel voor je omgeving.

Rolmodellen

Sommige mensen denken dat rolmodellen niet meer van deze tijd zijn, maar ze voorzien in de behoefte van veel mensen om iemand te hebben die ze als voorbeeld kunnen nemen. Dit geldt in de ouder kind relatie tot een bepaalde leeftijd. Daarna zoeken ‘pubers’ hun idolen buiten de deur in de vorm van artiesten en sporthelden. In het zakenleven zijn de ‘idolen’ vervangen door zakelijke rolmodellen, zoals succesvolle mensen en experts op allerlei gebied. Dat zijn mensen die respect afdwingen, worden bewonderd, geïmiteerd en gevolgd. Ze voorzien in een natuurlijke behoefte van mensen om iemand te hebben waar-mee ze zich kunnen identificeren.

Daarom is mijn advies aan ambitieuze mensen die de rol van leider naar zich toe willen trekken: Doe af en toe (regelmatig) iets wat de verwachtingen overtreft, niet om op te scheppen, maar om respect af te dwingen en te voorzien in de natuurlijke behoefte om een sterke leider te hebben. Bovendien is het goed voor je eigen zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. Daarom is leiderschap niet alleen een kwestie van hiërarchie, maar vooral een kwestie van inspirerend voorbeeldgedrag.

Inspirerend Leiderschap

In de training Management en Leiderschap van Eminence Trainingen worden de aspecten van Inspirerend Leiderschap uitgebreid behandeld.