Mensen aan je binden

Mensen maken het verschil, Eminence Trainingen

Passende werkomstandigheden als secundaire arbeidsvoorwaarde en mogelijkheid om mensen aan je te binden.

De nieuwe generaties zoals millennials, x-, y- en z-generaties hebben andere opvattingen en ideeën met betrekking tot mentaliteit, normen en waarden in vergelijking met voorgaande generaties.

Zo hecht men in het algemeen grote waarde aan vrijheid en ongebondenheid.
De loyaliteit met een bedrijf of werkgever is minder met als gevolg dat men gemakkelijker verandert van baan. Zinvol bezigzijn en part time werken zijn belangrijk, en men vindt het bezit van zaken minder belangrijk dan het gebruik
er van.

De vraag die hierbij naar boven komt is: Hoe kun je als onderneming in de
huidige tijd de goede en talentvolle mensen toch aan je binden?

Ten eerste door iedereen een plek in de organisatie te geven waar ze als mens gelukkig zijn en hun capaciteiten optimaal kunnen gebruiken. Dit kan natuurlijk alleen maar als je de mensen voldoende goed kent om te weten waar hun talenten, competenties en ambities liggen.

En ten tweede door het creëren van passende werkomstandigheden in een passende werkomgeving. Factoren die daarbij een rol spelen zijn o.a. een stimulerende werkruimte met voldoende daglicht, frisse en schone lucht, passend meubilair en ‘gereedschap’. Al deze ‘hardware’ is echter niet voldoende want mensen zijn sociale wezens die het best tot hun recht komen in een stimulerend team waar synergiën ontstaan. Zinvolle doelstellingen, een goede taakverdeling en een uitdagend toekomstperspectief zijn belangrijk.
Ook het rekening houden met privéomstandigheden, variabele werktijden en het faciliteren van sport, ontspanning en studiemogelijkheden vallen onder passende werkomstandigheden.

Er is echter nog een factor die het succes van een team bepaalt, en dat is een inspirerende en motiverende ‘natuurlijke leider’ in het team. En hoewel tegenwoordig steeds meer mensen denken dat ze het niet nodig hebben, kunnen de meeste mensen niet zonder leiding. Als we met verstandige en weldenkende mensen te doen hebben, voltrekt zich een natuurlijk proces waarin een subtiele rangorde ontstaat en een natuurlijke leider opstaat. Het kan echter ook verkeerd gaan als er een rangorde ontstaat op basis van eigenbelang, afgunst, wantrouwen, brutaliteit en agressie.

In dat geval moet er ingegrepen worden door een ‘sterke’ leider die zijn positie niet ontleend aan een hiërarchische positie, maar aan de sociale vaardigheden die men beheerst.

Daarom is er een andere manier van leidinggeven nodig die niet afhankelijk is van hiërarchische positie.
Eminence Trainingen verzorgt trainingen in natuurlijk leiderschap en gebruikt daarvoor ’Matured Motivation Methods’©

Mensen maken het verschil, Eminence Trainingen
Mensen maken het verschil, Eminence Trainingen

 

 

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *