Stress en Burn Out preventie

Stress en Burn Out preventie

Leidinggevenden hebben niet alleen de opgave om medewerkers te stimuleren en te begeleiden in hun ontwikkeling, maar ook om te voorkomen dat ze in stress en burn out situaties terecht komen. Dit vraagt om een stijl van leidinggeven waarbij het welzijn van de medewerkers de basis is van optimaal zakelijk functioneren.

Burn Outs

Hoe ontstaan ze en hoe kunnen ze worden voorkomen?
Er is een veelzeggend gezegde dat verklaart:

‘We zijn de uitvoerenden (slaven) van onze gedachten
en de gevangenen van de gedachten die we niet onder controle hebben’

Dit betekent dat zolang we zaken overzien en zelfstandig kunnen denken en handelen, we ons leven onder controle hebben. Het gedrag van mensen wordt namelijk bepaald door hun manier van denken. ‘Voorstellingen sturen ons gedrag’. Zodra we echter het overzicht verliezen en niet meer zelfstandig kunnen denken, dan verliezen we de grip op en de controle over ons leven. We zijn dan de gevangenen van de gedachten waar we geen controle meer over hebben.

Dit is een belangrijke bron van stress en burn out verschijnselen. Daarbij komt nog dat de menselijke ‘computer’, het onderbewustzijn, door de jaren heen is geprogrammeerd door middel van een repeterend effect. Hiermee zijn bepaalde gedachten en overtuigingen en het daarmee gepaard gaande gedrag, er over een langere periode ingesleten tot gewoontegedrag.

Voorkomen is beter dan genezen

Het kennen van de oorzaak geeft ons ook de mogelijkheid om het te voorkomen. Het is de taak van leidinggevenden om medewerkers te informeren en overzicht en inzicht te geven over datgene waar ze mee bezig zijn. Geef je bijvoorbeeld medewerkers een doorsnede tekening van een technisch apparaat en een elektrisch schema, maar ze kunnen geen tekeningen lezen, dan werkt het juist stress verhogend in plaats van stress verlagend. Met andere woorden, je moet  je medewerkers kennen om te weten wat ze wel en niet kunnen overzien.

Het motivatiegesprek

Geef je iemand een opdracht zonder doel, dan werkt dat stress verhogend. Geef je daarentegen iemand een opdracht met informatie over het doel, dan geeft dat al minder stress. Maar vertel je eerst wat je wilt bereiken en je vraagt vervolgens hoe de ander dat zelf zou doen, dan werkt het stress verlagend, omdat je hiermee de ander stimuleert om zelfstandig te denken en ‘autonoom’ te handelen.

Leidinggevenden hebben een sleutelrol

Dit betekent dat er leidinggevenden nodig zijn met kennis van zaken, die het proces overzien, maar ook kennis hebben van het menselijk gedrag. Leidinggevenden waar men vertrouwen in heeft en waar men zich veilig en zeker bij voelt. De wetenschap dat er iemand achter hen staat waar ze op terug kunnen vallen geeft mensen rust en werkt stress verlagend.

De principes van leiderschap, zoals die in de training worden behandeld, zijn de tools waarmee je dit kunt bereiken.

Stress en Burn Out preventie zijn onderdeel van de leiderschapstraining van Eminence Trainingen