Extra geheugencapaciteit voor mensen: Herinneringswaarde creëren in communicatie processen

herinneringswaarde

Extra geheugencapaciteit voor mensen

Hoe kunnen we in communicatieprocessen de herinneringswaarde van mensen positief beïnvloeden?

Als je aan mensen iets vertelt, hoe weet je dan of ze het ook begrepen hebben, of ze het kunnen navertellen en of ze het ook gaan doen? Stel je bezoekt een geweldige theatervoorstelling van een bekende conferencier waar je met volle teugen van geniet, wat denk je dat je een dag later daar nog van kunt navertellen? Om nog maar te zwijgen van wat je een week later nog kunt navertellen? De geheugencapaciteit van mensen is enorm, maar wat we onthouden is maar weinig.

Dit is één van de problemen waar we in communicatieprocessen in het dagelijks leven tegenaan lopen als we mensen ergens over informeren:

Wat heb je na een aantal weken nog onthouden?

Het probleem zit ‘m namelijk in onze hersenen, ons brein dat te vergelijken is met de harde schijf van een computer. Het grote verschil is echter de speciale manier van programmeren en de bijzondere opslagcapaciteit. Na verloop van tijd gaat er één en ander verloren ten gevolge van verdringing en het ‘vergeten’.

Het programmeren c.q. het inbrengen van informatie is afhankelijk van de manier waarop de informatie gebracht wordt. De ontvanger van de informatie (de schijf) is selectief in het opnemen en afhankelijk van een aantal factoren zoals sfeer, staat men er open voor, ligt het in de interesse-sfeer, sluit het aan bij de reeds aanwezige kennis, intelligentie enzovoort?

Intermenselijke communicatie is zowel afhankelijk van de zender als van de ontvanger en de manier waarop wordt gecommuniceerd. Hoe minder interesse, hoe vaker we iets moeten herhalen om het op de harde schijf van de ontvanger te krijgen. Om geheugencapaciteit te reserveren. Massamedia en reclame maken hier bewust gebruik van. Goede onderhandelaars overigens ook.

herinneringswaarde

Bij het zenden van de boodschap kennen we het verbale spreken, schrijven, mailen en de non-verbale aspecten, zoals lichaamstaal, woordkeuze, visualiseren, de toon en het aanspreken van emoties. We spreken van zintuigelijk waarnemen als het gaat om horen, zien, voelen, proeven en ruiken. Een ander fenomeen is het intuïtieve waarnemen, het zogenaamde ‘onderbuik gevoel’  wat zich uit in vertrouwen, sympathie, vreugde, acceptatie, gevoel van eigenwaarde en gunnen. Liefde en geluk zijn de overtreffende trap van alle positieve gevoelens.

Er kunnen echter ook negatieve gevoelens zijn, zoals wantrouwen, afgunst, hebzucht, angst en agressie.

Een goede onderhandelaar heeft zowel invloed op het zenden als op het ontvangen van de boodschap. Het eerste wat je daarvoor moet doen is in het belang van de gesprekspartner spreken en er voor te zorgen dat het aansluit bij de wensen, de kennis en de interesse van de ander.

Er is een bekende uitspraak die luidt:

Gezegd betekent nog niet gehoord. Gehoord betekent nog niet begrepen. Begrepen betekent nog niet mee eens. Mee eens betekent nog niet gedaan. Eens gedaan betekent nog niet altijd gedaan.

Met andere woorden: ook al kan men het navertellen en ook al is men het er mee eens, dan is het nog niet zeker of het ook gebeurt en al helemaal niet of het ook in de toekomst zal blijven gebeuren.

Herinneringswaarde, geheugencapaciteit en leercapaciteit worden bepaald door onderstaande factoren:

 • Sluit het aan bij de aanwezige kennis
 • Ligt het in de interesse sfeer van de betrokkene
 • Wordt er actief kennis overgedragen
 • Is er voldoende repeterend effect
 • Heeft het emotionele waarde
 • Staat het op papier
 • Is het gevisualiseerd
 • Is er ‘harmonie’ in vorm, kleur en sfeer
 • Worden alle zintuigen wel aangesproken
 • Staat er voldoende ‘druk’ op de ketel
 • Intelligentieniveau
 • Motivatie
 • Leergierigheid

Een lied instuderen

Leren is te vergelijken met het instuderen van een lied. Als je het voor de eerste keer hebt gehoord dan kun je het nog niet nazingen. Heb je het 5x gehoord en het spreekt je aan, dan is de kans groot dat je het kunt nazingen, hoewel een spiekbriefje erg behulpzaam is. Het grote voordeel van een ‘spiekbriefje’ dat je zelf hebt gemaakt is dat je het meestal niet nodig hebt. Bij een lied heb je ook nog ondersteuning van de melodie. Wil je echter als solist een lied ten gehore brengen, dan moet men het in de regel wel 10x hebben herhaald. Want leren voor meer geheugencapaciteit is vooral repeteren en doen.

Visualiseren

Wat de melodie is bij een lied, is de visualisering bij het overbrengen van een boodschap en geheugencapaciteit. Visualiseren is een creatieve techniek, gebaseerd op talent, kennis, techniek en vaardigheden. Er is een uitspraak van Picasso die zei: “Ik heb er mijn leven lang over gedaan om te leren tekenen als een kind”. Daarom is het bij het overbrengen van informatie de kunst om ingewikkelde processen zo eenvoudig weer te geven, dat de ontvanger het begrijpt.

Omdat de meeste mensen visueel zijn ingesteld, wordt er bij de Matured Motivation Methods © van Eminence Trainingen veel met visualisaties gewerkt om de onderwerpen te verduidelijken en de herinneringswaarde te vergroten.

‘Als woorden te kort schieten maken we een tekening. Als we het niet kunnen vertellen, dan laten we het zien’

Als u wilt weten wat Eminence Trainingen voor uw organisatie zou kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.